Skip to main content
 

Wat is Kindercoaching?

Kindercoaching is een kortdurende, oplossingsgerichte manier van hulpverlening die het kind weer in zijn of haar eigen kracht zet.  Als kindercoach zoek ik samen met het kind naar een oplossing om zijn of haar talenten en mogelijkheden te ontdekken en het zelfvertrouwen te vergroten. Omdat iedereen anders is, maak ik gebruik van meerdere methodieken. Ik help het kind om gedachten en gedrag zelf positief te beïnvloeden.

Werkwijze

Intakegesprek
Voordat jullie bij mij komen, stuur ik een intakeformulier. Dit formulier kunnen jullie thuis op je gemak invullen en naar mij terug sturen. Aan de hand van dit intakeformulier hebben we een intakegesprek. Ik plan dit gesprek in principe alleen met de ouder(s)/verzorger(s). We hebben het over de reden van aanmelding en stellen samen vast wat je graag anders zou willen zien.

Coachsessies
Na het intakegesprek ga ik jullie kind coachen. De sessies vinden plaats in mijn praktijkruimte. Een sessie duurt één uur. Tijdens de sessies maak ik gebruik van verschillende werkvormen, zoals gesprekken, spelvormen, creatieve werkvormen en bewegingsoefeningen. De werkvorm die ik kies is afhankelijk van het kind dat bij me komt. Ik kijk hierbij naar de interesses en de belevingswereld van het kind. Omdat ieder kind uniek is, is ook ieder coachtraject verschillend.

In de eerste sessie bespreek ik met het kind zijn of haar hulpvraag en brengen we samen in kaart waar het kind last van heeft en wanneer. Daarna gaan we samen kijken wat we willen bereiken. Mijn benadering is gebaseerd op de kwaliteiten, vaardigheden en talenten van het kind. Ik ga ervan uit dat het antwoord op het probleem in het kind zelf zit en dat het opgelost kan worden als het kind weer in zijn kracht staat. Samen gaan we op zoek naar de manier waarop het kind zijn kwaliteiten kan inzetten om het probleem op te lossen. De voortgang en bevindingen van de sessie met het kind kunnen tussentijds geëvalueerd met de ouder(s)/verzorger(s). Indien nodig geef ik dan ook handreikingen en adviezen.

Afronding
Als het doel bereikt is en het kind voldoende vertrouwen en kracht heeft om weer verder te gaan, plan ik in overleg met de ouder(s)/ verzorger(s) een evaluatiegesprek. We evalueren dan het traject en bespreken het groeiproces. Indien nodig geef ik dan ook nog adviezen.

Wat is kindercoaching?
Kindercoaching is samen met jou zoeken naar een manier om met lastige dingen om te gaan. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je wordt gepest, je pest zelf en kan er niet mee ophouden, je bent heel bang voor toetsen en spreekbeurten, je vindt het moeilijk om vriendjes of vriendinnetjes te maken… Of er zit je iets heel anders dwars waardoor je je verdrietig, bang, boos of rot voelt.

Hiervoor gaan we samen kijken naar dingen waar je goed in bent! Zo leer je jezelf steeds beter kennen en ontdek je hoe je beter met lastige dingen om kunt gaan. We proberen er samen achter te komen wat er precies aan de hand is. Ik ga jou niet zeggen wat je moet doen of hoe je het moet oplossen, maar ga samen met jou op zoek naar jouw eigen manier om dit te doen.

Hoe werkt het?
Je ouders bellen mij om een afspraak te maken. Voordat ik jou zie, ga ik eerst een keer met hen praten. Wij praten dan over hoe het met jou gaat, wat zij denken dat er aan de hand is en wat jou zou kunnen helpen. Als jouw ouder(s)/verzorger(s) het beter vinden dat jij er de eerste keer ook bij bent, kan dat ook.

Daarna maken we een eerste afspraak met jou. We zien elkaar ieder week één uur. Door bijvoorbeeld samen te praten, spelen, schilderen, kleien, bewegingsoefeningen te doen, verhalen vertellen, gaan we kijken wat jou bezig houdt en hoe we het kunnen oplossen. We praten over waar je goed in bent, maar ook wat jij wilt doen en wilt leren om beter met jouw probleem om te gaan. Door veel samen te doen, gaan we proberen te ontdekken wat jou het beste kan helpen.

Het kan zijn dat ik tussendoor nog een gesprek heb met je ouder(s) of verzorger(s), omdat ik graag wil weten hoe zij het vinden dat het thuis en op school met je gaat. Ik overleg dan eerst altijd met jou wat ik met ze ga bespreken.